Nitra

Architektonická súťaž

Cieľ súťaže:

 

Zámerom Investora Je vytvorenie reprezentatívnej stavby v centre mesta Nitra, ktorá sa stane jeho vlajkovou loďou a sídlom a teda dotvorí jeho identitu. Investor kladie vysoké požiadavky na kvalitu architektonického riešenia, napriek neobvyklej a komplikovanej zastavovacej schéme. To je hlavným dôvodom prečo sa spoločnosť Belevis s.r.o. rozhodla riešiť zadanie práve formou architektonickej súťaže.

 

Okrem požiadavky na súčasný zjav, je dôležité aj kritérium energetickej efektívnosti. V tomto zmysle by stavba mala zohľadniť najmä nastávajúce klimatické zmeny a výhľadové prognózy ohľadom zmeny podnebia v našom klimatickom pásme. S týmto súvisí aj nemenej dôležité kritérium energetickej efektívnosti, ktorá sa má premietnuť okrem iného aj do získania súčasných medzinárodne platných energetických certifikátov deklarujúcich spomenuté kritériá.

 

Z architektonicko-urbanistického hľadiska je kruciálna požiadavka na vzťah s jestvujúcim obchodným domom Tesco, predtým známym ako Prior na ktorého návrhu sa podieľal aj architekt Ivan Matušík a taktiež fakt že sa parcela nachádza na prieniku dvoch hlavných kompozičných osí mesta ulíc Štefánikova a Štúrova.

 

Prosíme, z tohto linku si stiahnite prílohy: tinyurl.com/belevis

 

Predĺženie lehoty do 8.10.2020

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť predĺženie lehoty na predkladanie návrhov. Nová lehota je: 8.10.2020 o 12:00 hod. Zároveň sa primerane predlžuje aj lehota podľa bodu 13.2 na predkladanie otázok. Nová odporúčaná lehota na položenie otázok uplynie dňa: 25.09.2020. 

 

Dokument k predĺženiu lehoty predkladania návrhov a OTÁZKY č. 1 - STIAHNUŤ TU.

Dokument OTÁZKY č. 2 - STIAHNUŤ TU.

Dokument OTÁZKY č. 3 - STIAHNUŤ TU.

Dokument OTÁZKY č. 4 - STIAHNUŤ TU.